Bạn cần làm gì khi bị loại khỏi chương trình Local Guides

【Bình Dương Ads】Bạn cần làm gì khi bị loại khỏi chương trình Local Guides

1. Đừng tạo tài khoản mới để đăng trên Connect (vì điều đó cũng vi phạm quy tắc của diễn đàn).

2. Tag @localguides trên Twitter (https://twitter.com/LocalGuides), hoặc viết trên tường Facebook của Local Guides (https://www.facebook.com/GoogleLocalGuides) trong đó thông báo cho Đội ngũ chương trình Local Guide biết bạn đã bị cấm và Đội ngũ Local Guides sẽ liên lạc với bạn qua tin nhắn riêng.

Nhận biết bạn đã bị loại khỏi chương trình Local Guides: Bạn không thấy huy hiệu Local Guides trên hồ sơ của bạn trên Google Maps, và không thể đăng nhập trên Connect.

Chú ý rằng: Đội ngũ chương trình Local Guides không thể cho bạn biết nếu bạn đã vi phạm chính sách nào đó trước khi bạn bị cấm. Nếu bạn đã bị cấm, trong hầu hết các trường hợp, đội ngũ chương trình Local Guides không thể cung cấp chi tiết về lý do bạn bị xóa khỏi chương trình.

Thông thường, nếu bạn bị loại khỏi chương trình Local Guides, thì rất có thể bạn có thể đã vi phạm một trong các chính sách sau:

+ Quy tắc chương trình Local Guides: https://maps.google.com/localguides/rules

+ Chính sách cộng đồng Local Guides: https://support.google.com/local-guides/answer/7358351
+ Chính sách của Google Maps về đánh giá, ảnh và video: https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7400114

+ Nguyên tắc lập bản đồ của Google Maps: https://support.google.com/local-guides/answer/2642650

Các ví dụ về trường hợp mà tài khoản thường bị loại khỏi chương trình Local Guides:

+ tham gia với tư cách là doanh nghiệp trên Connect, hoặc hoạt động không phù hợp trên Connect

+ đăng bài đánh giá hoặc ảnh trùng lặp, đóng góp nội dung xúc phạm hoặc tải ảnh/video spam

+ thêm vị trí giả mạo vào bản đồ

+ thay đổi tên doanh nghiệp thành một doanh nghiệp không chính xác hoặc thêm từ khóa không cần thiết vào địa điểm của doanh nghiệp.

Thân mến.

Nguồn: ThanhLan – Level 10 – Trên Local Guides Connect

Cảm ơn tác giả !

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

vừa mới đăng ký