Tag Archives: bị loại khỏi chương trình Local Guides

Bạn cần làm gì khi bị loại khỏi chương trình Local Guides

【Bình Dương Ads】Bạn cần làm gì khi bị loại khỏi chương trình Local Guides 1. Đừng tạo tài khoản mới để đăng trên Connect (vì điều đó cũng vi phạm quy tắc của diễn đàn). 2. Tag @localguides trên Twitter (https://twitter.com/LocalGuides), hoặc viết trên tường Facebook của Local Guides (https://www.facebook.com/GoogleLocalGuides) trong đó thông báo cho […]

vừa mới đăng ký