Cần làm gì khi chỉnh sửa Đang chờ xử lý hoặc Không được áp dụng

Cần làm gì khi chỉnh sửa Đang chờ xử lý hoặc Không được áp dụng 【binh duong Ads】

Đôi khi các chỉnh sửa của bạn trên Google Maps có thể xuất hiện dưới dạng Đang chờ xử lý hoặc Không được áp dụng.

Mọi chỉnh sửa được gửi tới Google Maps đều được xem xét bởi: hoặc hệ thống tự động, hoặc người điều hành địa phương, hoặc cả hai, để đảm bảo các chỉnh sửa đó tuân thủ nguyên tắc của Google Maps (https://support.google.com/maps/answer/7084895).

+ Nếu các chỉnh sửa của bạn làm cho Google Maps phân vân không biết có chính xác hay không, nó sẽ được liệt kê vào nhóm = Bị từ chối / Không được áp dụng.

+ Nếu các chỉnh sửa của bạn cần xem xét kỹ hơn thông tin, nó sẽ được liệt kê vào nhóm = Đang chờ xử lý. Khi này Google Maps sẽ để cho nhân viên của Google Maps và những người dùng khác (Local Guides) xem xét thêm qua chức năng “Kiểm tra sự kiện” mà mỗi Local Guides đều có thể thực hiện.

Nếu chỉnh sửa của bạn Bị từ chối / Không được áp dụng, điều đó không có nghĩa là bạn tạo bản đồ xấu (trừ khi bạn đang cố gắng spam bản đồ!), điều này có thể vì Google Maps không quen với khu vực bạn đang sửa bản đồ và cần thêm thông tin cho vị trí đó, từ đó mới biết được chỉnh sửa của bạn chính xác ra sao.

++ Khi chỉnh sửa của bạn gặp phản hồi trên, bạn chỉ cần thu thập thêm thông tin (điện thoại, website, địa chỉ chính xác, danh mục…) và đề xuất chỉnh sửa mới tại vị trí đó.

++ Nếu bạn biết một địa điểm nào đó trên thực tế (và biết địa điểm đó chưa có trên bản đồ Google Maps), đồng thời bạn cũng không có tất cả các dữ liệu cần thiết đã đề cập ở trên (điện thoại, website, địa chỉ chính xác, giờ làm việc…), điều tốt nhất là bạn hãy để nó một người khác (có thông tin) để họ đưa lên bản đồ Google Maps

Cần làm gì khi chỉnh sửa Đang chờ xử lý hoặc Không được áp dụng
Cần làm gì khi chỉnh sửa Đang chờ xử lý hoặc Không được áp dụng

Pending or Not applied

Nguồn: Flash & GusMoreira (22-01-2018 & 16-05-2017/edited ‎20-03-2018)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

vừa mới đăng ký