Khóa học kinh doanh online tại Bình Dương “Cầm Tay Chỉ Việc”

Kết quả khi hoàn thành khóa học này:

  • Thấu hiểu về marketing online là làm gì
  • Hiểu và triển khai từng kênh online áp dụng vào doanh nghiệp của mình
  • Tự mình triển khai kênh marketing online và từng sản phẩm và dịch vụ khác nhau